Wat kan een accountant voor u betekenen?

Wat kan een accountant voor u betekenen?

17 oktober 2018
 Categorieën: Boekhouders, Blog


Als vertrouwenspersoon voor bedrijven, instellingen en particulieren op het gebied van financiële zaken, vervult de accountant een belangrijke rol. Deze algemene beschrijving roept wellicht meer vragen als antwoorden op. Vragen als: 

Wat doet een accountant?  Is het verstandig om een accountant in te huren of in dienst te nemen?  Onderstaand artikel zal antwoord geven op deze vragen.   

Expert inzake financiën   

Het bijhouden en opstellen van de financiële administratie is één van de functies die deze expert uitvoert. Als expert is hij/zij, verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en controle van de gehele financiële huishouding. Onder deze taak valt bijvoorbeeld het doen van btw aangiftes, maken van jaaropgaven, het maken van jaarrekeningen in het geval u controleplichtig bent en voorraadbeheer.  Met behulp van een correcte financiële administratie, krijgen u en de accountant een goed overzicht van de kosten en baten, en kan de expert invulling geven aan zijn andere rol; de rol als adviseur. Als bedrijfs- of belasting adviseur, is het zien en rapporteren van mogelijkheden en potentiële gevaren een andere manier waarop invulling wordt gegeven aan de rol als vertrouwenspersoon. Veelal heeft dit advies te maken met bedrijfsmatige, juridische, persoonlijke of fiscale zaken.   

Aanbevelingen   

De manier waarop administratie wordt gevoerd verschilt per bedrijf. Een heel goed bedrijf is Eenkhoorn Bakker Accountants en Belastingadvies. Deze verschillen worden mede veroorzaakt door, het aantal personeelsleden dat werkzaam zijn, de facturatie en voorraadbeheer.  Deze verschillen zijn mede bepalend voor bijvoorbeeld, op welke manier de administratie moet worden bijgehouden, alsmede de btw die dient te worden afgedragen.  In het geval u dit zelf beslist te doen, kan dit een incorrecte boekhouding als gevolg hebben.  Bovendien, is de wet- en regelgeving continu aan verandering onderhevig. Het is dan ook aan te bevelen om een expert voor dergelijke zaken aan te stellen. Het geeft u als ondernemer de rust en de zekerheid dat op dat gebied alles in orde is. Goed overzicht en een deskundig advies kunnen u ook bijstaan in het maken van beslissingen die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering en toekomst van het bedrijf.  Behalve dat het raadzaam is om een accountant in te huren voor bedrijfseconomische redenen, is het zowel verstandig om dit te doen voor uw persoonlijke financiën. Een goed overzicht en ordelijke administratie geeft rust, zekerheid en inzicht in uw uitgaven en inkomsten.  Ook met betrekking tot toekomstplanning; denk hierbij aan pensioen, het kopen van een huis, scheiding of het starten van een gezin, is het verstandig om advies van een expert op dit gebied in te winnen.  De combinatie van expertise en advies is in veel gevallen een onmisbare aanvulling voor u persoonlijk, of uw onderneming.

Over ons
De groene accountants

Welkom, wij zijn Lisa en Hanna en wij zijn de trotse eigenaressen van deze blog. Samen schrijven wij op deze blog over het leven van accountants. Het is een blog door en voor accountants. Wij zijn tegelijkertijd afgestudeerd in 2007 en beiden werkende als accountant. We merkte dat er veel vraag was naar een platform met meer informatie over het vak. Vanuit deze vraag zijn wij onze blog begonnen. Wij willen hier informeren over het vak, vernieuwingen en het laatste nieuws uit de accountantwereld. Wij bieden meerwaarde voor de lezers en schrijven uitgebreide artikelen over het vak. Wees welkom en veel leesplezier op onze blog.

Zoeken
Categorieën
Archief